รางน้ำฝน เอกลักษณ์การช่าง จำหน่ายและติดตั้ง รางน้ำฝนสังกะสี รางน้ำฝนสแตนเลส

แจ้งเปลี่ยนเบอร์แฟกซ์ใหม่

รางน้ำฝน เอกลักษณ์การช่าง แจ้งทำการเปลี่ยนหมายเลขสำหรับ ใช้รับส่งแฟกซ์ใหม่

รางน้ำฝน เอกลักษณ์การช่าง แจ้งทำการเปลี่ยนหมายเลขสำหรับ ใช้รับส่งแฟกซ์ใหม่

จากเดิม 02-331-2735

เปลี่ยนเป็น 02-742-6203

 

จึงแจ้งท่านลูกค้ามา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข่าว
2012-05-15 18:24:21